"De module maakt je duidelijk dat je moet benoemen wat je ziet"

Didactiek en toetsing

De modules kunnen een belangrijke rol spelen bij het invoeren van de meldcode in instellingen. Na het volgen van de module ‘Ouderen in veilige handen’ zijn professionals beter in staat om ouderenmishandeling te signaleren en hier volgens de richtlijn meldcode op te reageren.

Didactiek
De didactiek van de modules verschilt per doelgroep. Zo is de module voor medici compacter samengesteld dan voor verzorgenden, omdat bij artsen en arts-assistenten meer voorkennis zit. Zij kunnen de module daarom ook sneller doorlopen dan een verpleegkundige of een verzorgende, die meer uitleg en casuïstiek aangeboden krijgt.

Toetsing
De e-learningcursussen worden afgesloten met een toets. De toets bestaat uit ongeveer 45 vragen. De cursist ziet direct of het antwoord goed of fout is. Bovendien bevat elke vraag een ‘kennisflits’ met achtergrondinformatie waarom het antwoord goed of fout is en een bronvermelding waar meer informatie te vinden is.

Hoe ziet de inhoud van de cursus eruit?
Na een confrontatie met de ernst van ouderenmishandeling volgt een verdere uitdieping. De modules gaan in op diverse onderdelen van mishandeling van ouderen. Welke vormen zijn er, hoe herken je de signalen, maar ook: wat is jouw attitude ten opzichte van ouderen die worden mishandeld en hoe herken je de pleger van de mishandeling. En natuurlijk gaat de e-learningcursus in op de vijf stappen die een professional bij het vermoeden van ouderenmishandeling moet zetten volgens de meldcode.

Duidelijke navigatie
De navigatie door de schermen gaat als vanzelf. Cursisten kunnen steeds precies zien waar ze zijn en elk scherm biedt een afgepaste hoeveelheid tekst die prettig leest. Het is mogelijk tussentijds te stoppen en op een later moment verder te gaan.

Individueel of samen leren
Cursisten kunnen de e-learningmodules zelfstandig en individueel, maar ook samen met collega’s doorlopen. Plaats, tijd en tempo kunnen ze zelf bepalen. Iets naslaan? Ga binnen de module naar de woordenlijst, digitale bibliotheek of bronvermelding in de toetsvragen. Samen studeren biedt de mogelijkheid van elkaar te leren door bijvoorbeeld samen een casus te bespreken.

Leren vanuit de praktijk
De lesstof bevat veel herkenbare voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Dit gecombineerd met tussentijdse vragen activeert de voorkennis en prikkelt cursisten om te anticiperen en te recapituleren. Ook geeft de module up-to-date feedback over de meldcode.

Blended learning en rapportages
De e-learningcursussen laten zich uitstekend inpassen in blended e-learningtrajecten, waarbij de kennis zowel online als face-to-face overgedragen wordt. Er zijn allerlei werkvormen mogelijk, zoals rollenspellen, minicasussen, patiëntvoorbeelden en oefenvragen. Als cursisten de e-learningmodules in groepsverband volgen, levert dit een extra voordeel op: zo krijgt u een aantal rapporten tot uw beschikking waarmee duidelijk is dat u zich inspant om de meldcode in uw instelling in te voeren. Ook kunt u het leerrendement aanzienlijk verhogen door via deze rapporten de modules en toetsen na te bespreken. Uw instelling heeft een innovatief instrument in handen om ouderenmishandeling te signaleren en te bestrijden.

Onderzoek bewijst effect
In 2013 verrichtte het lectoraat Langdurige Zorg van de HAN onderzoek naar het effect van de modules en de toetsen. Dit onderzoek wijst uit dat cursisten na het doorlopen van de e-learningmodules significant meer kennis hebben om ouderenmishandeling te herkennen en te signaleren. U vindt hier de onderzoeksresultaten.

 

In opdracht van:

Door: