"Ik kende alleen de lichamelijke aspecten van ouderenmishandeling, het psychische gedeelte had ik niet verwacht."

Achtergrond & FAQ

Het project ‘Signalering ouderenmishandeling’ brengt het onderwerp ouderenmishandeling onder de aandacht. Dit vloeit voort uit het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ van het ministerie van VWS. Het doel is om door middel van e-learningmodules bij zorgprofessionals meer bewustwording te creëren voor het mishandelen van ouderen en de kennis hierover te vergroten.

Wie nemen deel aan dit project?
Stichting Leerstation Zorg heeft een consortium gevormd met het lectoraat Langdurige Zorg van Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Noordhoff Uitgevers. Ook het kenniscentrum MOVISIE is betrokken bij de totstandkoming van de modules. Het consortium heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om binnen het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ de officiële e-learningmodules te maken.

Waarom dit project?
De eerste stap in de strijd tegen ouderenmishandeling is bewustwording en kennis. Zowel mantelzorgers als professionals in de zorg maken zich helaas schuldig aan het mishandelen van ouderen. Belangrijk is dat het onderwerp bespreekbaar wordt en dat het voorkomen van ouderenmishandeling onder de aandacht komt. Professionals moeten ontspoorde mantelzorg en opzettelijke mishandeling kunnen onderscheiden en herkennen. Ook moeten artsen, verpleegkundigen en verzorgenden inzicht krijgen in de oorzaken van ouderenmishandeling, op de afdeling of thuis. Bijvoorbeeld te hoge werkdruk of een gevoel van overbelasting bij de mantelzorger.

Doelen

  • Ouderenmishandeling onder de aandacht brengen.
  • Bewustwording creëren onder professionals over ouderenmishandeling.
  • De kennis van professionals vergroten over  ouderenmishandeling.

De aanpak
Binnen het project Signalering ouderenmishandeling zijn de e-learningmodules ‘Ouderen in veilige handen’ ontwikkeld. De modules ondersteunen de invoering van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt het mishandelen van ouderen.

Aanvullende informatie

Publicaties en documenten

 

In opdracht van:

Door: